7/20
/
Model of Ground Motive(2013)
grondmotief_in_praktijk

Model of Ground Motive: Alle­gory with Car­pet (orig. Model van Grond­motief: Alle­gorie met Tapijt)
2013, Persian carpet, twig, paint

grondmotief_in_praktijk_uitleg

Model of Ground Motive: Unroll­ing the Pluri­dimen­sion­al (orig. Model van Grond­motief: Ont­rol­ling van het Pluri­dimen­sio­nale)
2013, Permanent marker on paper, tape